نمایش 1–8 از 97 نتیجه

نمایش 9 24 36

صندلی گیمینگ ای کی ریسینگ K701A-1 Black

نوع صندلی: ارگونومیک گیمینگ وزن پیشنهادی قابل تحمل: 150 کیلوگرم تنظیم زاویه پشتی: تا 180 درجه دسته صندلی : متحرک در 3 جهت بالشتک پشت گردنی : دارد

صندلی گیمینگ ای کی ریسینگ K701A-1 Black Red

نوع صندلی: ارگونومیک گیمینگ وزن پیشنهادی قابل تحمل: 150 کیلوگرم تنظیم زاویه پشتی: تا 180 درجه دسته صندلی : متحرک در 3 جهت بالشتک پشت گردنی : دارد

صندلی گیمینگ ای کی ریسینگ K701A-1 Red Black

نوع صندلی: ارگونومیک گیمینگ وزن پیشنهادی قابل تحمل: 150 کیلوگرم تنظیم زاویه پشتی: تا 180 درجه دسته صندلی : متحرک در 3 جهت بالشتک پشت گردنی : دارد

صندلی گیمینگ ای کی ریسینگ K702B Black

نوع صندلی: ارگونومیک گیمینگ وزن پیشنهادی قابل تحمل: 150 کیلوگرم تنظیم زاویه پشتی: تا 180 درجه دسته صندلی : متحرک در 3 جهت جنس روکش صندلی : چرم PU بالشتک پشت گردنی : دارد

صندلی گیمینگ ای کی ریسینگ K702B Red

نوع صندلی: ارگونومیک گیمینگ وزن پیشنهادی قابل تحمل: 150 کیلوگرم تنظیم زاویه پشتی: تا 180 درجه دسته صندلی : متحرک در 3 جهت جنس روکش صندلی : چرم PU بالشتک پشت گردنی : دارد

صندلی گیمینگ ای کی ریسینگ K702B White

نوع صندلی: ارگونومیک گیمینگ وزن پیشنهادی قابل تحمل: 150 کیلوگرم تنظیم زاویه پشتی: تا 180 درجه دسته صندلی : متحرک در 3 جهت جنس روکش صندلی : چرم PU بالشتک پشت گردنی : دارد

صندلی گیمینگ ای کی ریسینگ K601O Black

نوع صندلی: ارگونومیک گیمینگ وزن پیشنهادی قابل تحمل: 150 کیلوگرم تنظیم زاویه پشتی: تا 180 درجه دسته صندلی : متحرک در 3 جهت جنس روکش صندلی : چرم PU بالشتک پشت گردنی : دارد

صندلی گیمینگ ای کی ریسینگ K601O Blue

نوع صندلی: ارگونومیک گیمینگ وزن پیشنهادی قابل تحمل: 150 کیلوگرم تنظیم زاویه پشتی: تا 180 درجه دسته صندلی : متحرک در 3 جهت جنس روکش صندلی : چرم PU بالشتک پشت گردنی : دارد